Annan whisky

Whisky kan dock komma från hela världen, och denna kategori innehåller all whisky från övriga länder.

  • Blended

    Blandad whisky från övriga världen.

    Antal produkter: 8
  • Single malt

    Whisky från övriga världen gjord på endast en sorts malt (på en sorts spannmål).

    Antal produkter: 44